Wat we doen

Juristen innoveren wél

Rechters, advocaten, bemiddelaars en overheidsjuristen zijn bezig hun werkwijze te veranderen. Ze willen beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Dat geldt ook voor nieuwe spelers, zoals legal start-ups en rechtbijstandverzekeraars. Juristen stappen uit hun rol en zoeken hoe zij meer waarde kunnen leveren voor mensen met rechtsproblemen.

Hoe kunnen we elkaar vinden en versterken?

Op dit platform krijgen vernieuwers en geïnteresseerden de mogelijkheid om zich aan te sluiten. Samen zoeken we naar responsief recht, betere uitkomsten voor de mensen om wie het gaat. We geloven in een betere toekomst voor de juridische professies. Dat doen we door:

 • Maandelijkse sessies te houden
 • Elkaar bevragen over ervaringen
 • Delen van kennis over wat werkt
 • Elkaar helpen om innovaties tot een succes te maken

Werkwijze

In 2019 pakken we steeds in drie maanden een thema op (zie sessies voor de agenda). De werkwijze is als volgt:

 • We benaderen tien tot twintig leden van NVvR en externe innovatoren/professionals die met het thema bezig zijn om te innoveren. Dat gebeurt ook via andere organisaties zoals Restorative Justice Nederland, mediatorsverenigingen en netwerken van vernieuwers.
 • Telefonische interviews over hun behoeften en ambities leiden tot een lijst van ideeën, dilemma’s en behoeften die bouwstenen zijn voor een explorerend stuk
 • Dit verslag leidt tot een open verkennende sessie, waarin men elkaar bevraagt.
 • HiiL brengt op deze website innovaties en kennis die relevant zijn bij elkaar, ter inspiratie en ondersteuning.
 • Gemengd team schrijft eerste versie van positief getoonzet, kort explorerend stuk (paper/ppt/andere vorm), Daar worden ook zorgen/waarborgen benoemd, en wat we nog niet weten.
 • Dit komt op website. Dan is er een sessie waarin het stuk wordt verrijkt (inhoudelijk, reflectie op proces, op relaties die ontstaan, op nieuwe inzichten over waarden).
 • Dit leidt tot een volgende versie van het explorende stuk.
 • Tot slot is er een grotere eindsessie ter afsluiting driemaands-traject. Daarin staat centraal: wat kunnen we delen, hoe kunnen we verder leren, hoe beleggen we resultaten?

Doe mee!

Deelnemers krijgen:

 • Een maandelijkse nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen
 • Uitnodigingen voor maandelijkse sessies
 • De mogelijkheid om hun innovatie te bespreken en op deze website zichtbaar te maken voor anderen
 • Een groeiende database die toegang geeft tot interventies die werken
 • Energie en inspiratie
 • De mogelijkheid bij te dragen aan een vreedzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving (VN Duurzaam Ontwikkelingsdoel 16)