Verkenning toekomst juridische dienstverlening

De Verkenning toekomst juridische dienstverlening gebeurt onder leiding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De verkenning heeft als opgave om met bestaande en nieuwe juridische dienstverleners de voorwaarden te schetsen voor juridische dienstverlening die bij de tijd is en blijft. Dat vraagt om een toekomstbestendige, transparante en innovatieve markt van juridische dienstverlening. Dat betekent dat deze dienstverlening voldoende toegankelijk is en kwaliteit levert (op het gebied van integriteit, juridische deskundigheid, en service), en daarmee de (ook achterliggende) vraag van de rechtzoekende beantwoordt.

 

Dit zijn de documenten die in de sector breed worden gedeeld:

Presentatie over de Verkenning toekomst juridische dienstverlening

Regulering juridische dienstverlening – voorbeelden uit het buitenland

Verslag van sessies ‘Kwaliteit van Juridische Dienstverlening’ 

OESO rapport Equal Acces to Justice for Inclusive Growth – Putting People at the Centre

Verslag: Dialogue on Regulating Legal Services – WJF Working Session May 1