Familie

Hoe ziet een goede oplossing er uit?

Dit is ongeveer wat we voor gezinnen die uit elkaar gaan willen bereiken:

 

 

.

Wat maakt oplossingen zo belangrijk?

Elk jaar ervaren 150.000 mensen familieproblemen. 45% ondervindt hier (ernstig) negatieve effecten van. Mensen ervaren onder andere stress-gerelateerde ziektes, zwaar beschadigde relaties en letselschade. Mensen hebben dus behoefte aan goede, werkbare oplossingen.

 

Routes

Hoe daar te komen? De uitdaging is om goede routes te ontwikkelen. Een standaardroute voor scheidingen zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

 

De visie van de rechtspraak en het Platform Rouvoet schetsten ook een beeld van een route. Er zijn vast nog meer voorbeelden.

 

 

 

 

 

De routes benadrukken verschillende elementen maar lijken erg op elkaar.

 

 

 

Voor de mensen om wie het gaat is het één route waarin bijvoorbeeld informatie krijgen, rechtshulp en rechtspraak kunnen zitten.

 

Wat werkt

Mensen hebben behoefte aan effectieve behandelingen van hun familieproblemen. Professionals willen graag dat doen wat werkt. Ze merken bovendien dat er behoefte is aan gemeenschappelike taal. Bestaande en toekomstige routes – en de interventies daarin – moeten kunnen worden getoetst op kwaliteit, om te zien of ze daadwerkelijk werkbare oplossingen leveren.

Kennis over wat werkt wordt steeds beter bijeengebracht. Een behandelrichtlijn kan de volgende stap zijn.

HiiL werkt aan een model voor een behandelrichtlijn, waarvan hier een prototype te zien is.

 

Diagnosemodellen en keuzes voor behandelingen

Voor verschillende doelgroepen zijn verschillende varianten van de routes nodig. Daarvan moeten ‘pakketten’ worden gevormd.

Er zijn voorbeelden van diagnosemodellen die hebben bewezen te werken. De MASIC methode bijvoorbeeld, is een toepasbare interventie waarmee men partnergeweld kan identificeren.

Een goede diagnose is nodig om de juiste behandelingen voor te schrijven. Het is daarom belangrijk hier aandacht aan te besteden.

 

Wat kan het kosten?

Wat zullen deze nieuwe routes kosten? Op dit moment besteedt de gemiddelde burger zo’n 500 euro aan oplossingen voor familieconflicten.

Hoeveel mogen werkbare en transparante routes voor mensen straks gaan kosten? Wat is men bereidt te betalen voor oplossingen die mensen echt verder helpen?

 

Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige rollen?

Als we het systeem goed hebben ingericht naar wat mensen nodig hebben, dan kunnen we kijken naar welke rollen daar bij passen. Een andere route vergt aanpassing. Nieuwe, wellicht mooiere rollen voor juristen en andere professionals liggen in het verschiet.