Innovatie Rechtspleging
Samen op zoek naar recht dat werkt

Dit is een initiatief van:

Gebieden binnen de rechtspleging

Een aantal feiten op een rij

Familie

150.000 mensen ondervinden jaarlijks familieproblemen. Het duurt gemiddeld 573 dagen voordat men een oplossing vindt. 22% ondervindt hiervan zeer negatieve effecten. Mensen geven onder andere aan dat ze stress en ziekte, beschadigde relaties, letsel, inkomensverlies en geweld ervaren.

Werk

330.000 mensen ondervinden jaarlijks werk-gerelateerde problemen. Het duurt gemiddeld 281 dagen voordat men een oplossing vindt. 38% ondervindt hiervan negatieve tot zeer negatieve effecten. Mensen geven onder andere aan dat ze inkomensverlies,  stress en ziekte, baanverlies en letsel ervaren.

Buren

360.000 mensen ondervinden jaarlijks problemen met de buren. Het duurt gemiddeld 494 dagen voordat men een oplossing vindt. 18% ondervindt hiervan negatieve tot zeer negatieve effecten. Mensen geven aan dat ze onder andere stress en ziekte, vandalisme, letsel en geweld ervaren.

Strafrecht

510.000 mensen ondervinden jaarlijks strafrecht-gerelateerde problemen. Het duurt gemiddeld 134 dagen voordat men een oplossing vindt. 7% ondervindt hiervan negatieve tot zeer negatieve effecten. Mensen geven aan dat ze onder andere vandalisme, tijdsverlies, stress en ziekte, inkomensverlies, geweld en letsel ervaren.

Land

160.000 mensen ondervinden jaarlijks landproblemen. Het duurt gemiddeld 324 dagen voordat men een oplossing vindt. 9% ondervindt hiervan negatieve tot zeer negatieve effecten. Mensen geven aan dat ze onder andere tijdsverlies, stress en ziekte, inkomensverlies, letsel en vandalisme ervaren.

Overig

Buiten de vijf meest voorkomende thema’s  zijn er andere problemen mensen mee kampen. Ook hier zijn innovaties hard nodig.

Wat gebeurt er in het veld?

Lees over lopende innovaties, trends en initiatieven binnen de rechtspleging

Behandelrichtlijn familieconflicten

HiiL werkt momenteel aan de Family Justice Catalogue, een behandelrichtlijn voor familieconflicten in Oeganda. De Catalogue bestaat uit evidence-based richtlijnen, afgekeken van de medische sector.

Equal Access to Justice for Inclusive Growth

Dit rapport van de OESO geeft een aantal trends weer, o.a.: de problemen van gebruikers van het rechtssysteem als ijkpunt nemen, de gewenste uitkomsten voor mensen centraal stellen en evidence-based werken.

Justice for All

Om innovatie echt te laten slagen moet er een gelijk speelveld komen, volgens de Taskforce on Justice. Dit rapport licht het belang van het in kaart brengen van de belevingsreis van rechtzoekenden uit.

Verkenning toekomst juridische dienstverlening

De Verkenning toekomst juridische dienstverlening gebeurt onder leiding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft als opgave om met bestaande en nieuwe juridische dienstverleners de voorwaarden te schetsen voor juridische dienstverlening die bij de tijd is en blijft.

De Wijkrechter

De Wijkrechter is een van de lopende pilots gericht op burenconflicten. Het is een initiatief vanuit de Rechtbank Den Haag en Gemeente Den Haag. De Wijkrechter probeert samen met de buren in kwestie tot een oplossing te komen.

Platform Rouvoet

Het Platform Rouvoet komt met concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van scheidingen te voorkomen.

Wat mensen nodig hebben

Wat is het belangrijkste doel dat mensen willen bereiken?

Oplossing probleem (86%)

 • Geld, vervanging, herstel: 36%
 • Voorkomen herhaling, ander gedrag: 15%
 • Andere woon-/werksituatie: 8%
 • Herstel relatie, excuses, verklaring: 8%
 • Andere beslissing overheid: 4%
 • Verdeling, omgangsregeling: 3%
 • Iets anders: 12%

Rechtvaardige oplossing/vaststelling rechten (11%)

 • Gerechtigheid/rechten bekrachtigen: 11%

Beantwoording schuldvraag (2%)

 • Oordeel schuld: 1%
 • Eigen onschuld: 1%
 • Publiekelijk bekend maken schuldige: 0%
 • Oplossing probleem (86%)
 • Rechtvaardige oplossing/vaststelling rechten (11%)
 • Beantwoording schuldvraag (2%)

1. Oplossing probleem

Advies over hoe probleem op te lossen (48%)
Advies over rechten en plichten (45%)
Hulp bij benaderen andere partij (24%)
Bemiddeling (20%)
Financieel advies (18%)
Psychische hulp (14%)
Andere hulp (6%)

2. Wegwijs in juridische routes

Hulp (16%)
Advies (14%)
Vertegenwoordiging (9%)

Wat voor hulp zoeken mensen bij juristen?

De hulp die mensen zoeken, is ook gericht op die oplossing. Men zoekt vooral gezamenlijk overleg. Dat is mede te verklaren door het soort problemen. De problemen ontstaan vooral “dichtbij huis”, in relaties die doorlopen, waarin dus een voor beide partijen werkbare oplossing moet ontstaan.

Wat voor oplossingen krijgt de burger voor zijn problemen?

Veruit de meeste problemen worden opgelost via een overeenkomst (bijna 10 keer zo vaak als via een gerechtelijke beslissing). Dit past bij de voorkeuren van burgers voor oplossingen in overleg, en bij hun problemen. Als een derde bij de beslissing betrokken is in een procedure, dan is dat meestal een ander dan een rechter (2 tot 3 keer vaker): een geschillencommissie, een officier van justitie, bezwaarschriftcommissie of een ombudsman bijvoorbeeld.

 • Overeenkomst (37%)
 • Gestopt (37%)
 • Beslissing in (buiten-)gerechtelijke procedure (14%)
 • Nog lopend (13%)
 • Aandeel beslissing rechter in 2003 (WODC) (6%)
 • Aandeel beslissing rechter in 2014 (WODC) (4%)
 • Geen aktie ondernomen (6%)

Doe mee

Na aanmelding krijgt u o.a.:

Elke maand een nieuwsbrief
Uitnodigingen voor maandelijkse sessies
De mogelijkheid om uw innovatie te bespreken en zichtbaar te maken voor anderen
Toegang tot een groeiende database met een overzicht van interventies die werken


Aanmelden